Project Description

Enfini AS ble Tildelt 600.000 NOK fra Innovasjon Norge til utvikling av pumpesysteme