Våre produkter

ENFINI produserer en ny generasjon mikrovannkraftverk med navnet HydroGo for bruk i elver og mindre fossefall med vannfall høydemeter fra 5-15 meter.  Systemet består av HydroGo turbin og Power Hub styreenhet for å koble sammen anlegget til strømnettet.

ENFINI kan også levere hybride energiløsninger innen, vannkraft, solenergi og vindkraft samt ulike former for energilagring.

HydroGo i bruk

 1. Vanninntak
 2. Innløpsvannledning
 3. Turbingeneratorenhet
 4. Utløpsvannledning
 5. Strømlagring og konvertering
 6. Boliger for lokal bruk
 7. Tilkobling til nett
 8. Basestasjon

Klikk på bildet for større utgave.

Det unike ved vår løsning

 • Mobil og fleksibel
 • Pålitelig og stabil strøm

 • Små høydeforskjeller

 • Enkel å montere
 • On eller off-grid løsning
 • Energiproduksjon 24/7

HydroGo

HydroGo er en containerinstallert vannturbinløsning med kjent teknologi som er videreutviklet slik at kraftverket er prefabrikkert og kan transporteres enkelt med båt, pickup, lastebil eller helikopter.

Vår løsning, HydroGo, er optimalisert for vannfall mellom 5 og 15 meter ved bruk av en forenklet Kaplan turbinteknologi. Turbinen er designet for å gi mellom 5 og 30 kW basert på tilgjengelig vannfall h/m og vannvolum i elvene (vannforsyning) l/sek.

HydroGo leveres i container som enkelt plasseres ved elvebredden. Kraftverkene er i første omgang konstruert og bygget for off grid løsning med lagring og distribusjon via batteripakker.

 • Kan  leveres som byggesett der hvor turbinen kan leveres som en
  komposittløsning.

 • Ferdig testet og er i produksjon.

 • Testet av vannkraftlaboratoriet, NTNU i Trondheim 2018.

 • Testresultater gir muligheter for standardiserte løsninger og serie produksjon.

HydroGo-turbinen produseres med de nyeste teknikker og komposittmaterialer. Denne kan øke effektiviteten med 20% sammenlignet med tradisjonelle turbiner, og den kan serieproduseres. Dette reduserer produksjonstiden med 70% og koster 50% mindre sammenlignet med produksjon med tradisjonelle produksjons-prosesser. Den patenterte hypereffektive Kaplanturbinen (patent NO340092) gjør det mulig å redusere kostnadene betydelig.
HydroGos generator og styringssystemer er utviklet i samarbeid med Siemens AG og batterileverandøren Schive AS.

Egenskaper for HydroGo-turbiner:
• Reduserer produksjonstiden med inntil 70%
• Reduserer produksjonskostnadene med 50%
• Vektreduksjon med inntil 50% av tradisjonelle stålturbiner
• Effektiviteten opprettholdes på ca 80%
• Turbinen er utviklet for å kunne seriekobles etter behov, f-eks fra 1-6 turbiner

Power Hub

ENFINI har i samarbeid med Siemens AG og batterileverandøren Schive AS utviklet en Power Hub som kan motta strøm fra flere energikilder som vannkraft, vindmøller og solenergi. Strømmen fra solenergi, vindkraft og generatorer kobles sammen med produkter for vannpumper, vannrensing og telekommunikasjon på «site» i en felles enhet for styring- og energilagring.

ENFINI tar vare på dine personopplysninger på trygg måte. Les vår personvernerklæring.
© Copyright Enfini AS –  | Utvikling Web Design AS